SC ROGESIL SRL

Avand in vedere:

  • prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanți legali sau convenționali, colaboratori, angajați și / sau alte persoane fizice desemnate de partenerii contractuali, transmise SC ROGESIL SRL în scopul negocierii, dezvoltării relațiilor contractuale

Vă informăm în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate în scopul negocierii, încheierii și executării contractelor în care SC ROGESIL SRL. face parte:

Calitatea pe care SC ROGESIL SRL o are în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal
SC ROGESIL SRL este operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; și legislația ulterioară aplicabilă în domeniu.

Categorii de persoane în cauză
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de SC ROGESIL SRL aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoane de contact desemnate de partenerii contractuali, reprezentanții lor legali sau convenționali, colaboratori, angajați și / sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt dezvăluite către SC ROGESIL SRL de către partenerii contractuali (denumite în continuare „Persoane”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele trimise către SC ROGESIL SRL la inițierea relațiilor contractuale cu partenerii contractuali sau în timpul dezvoltării acestora.

Motivele și scopurile prelucrării sunt următoarele:
3.1. negocierea, încheierea și derularea contractelor cu partenerii contractuali aiSC ROGESIL SRL;

3.2. îndeplinirea obligațiilor legale ale SC ROGESIL SRL în contextul dezvoltării relațiilor contractuale, precum: obligațiile întocmirii și păstrării documentelor financiar-contabile; păstrarea datelor cu caracter personal pe întreaga relație contractuală și arhivarea documentelor; efectuarea de audituri; gestionarea controalelor efectuate de autorități; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin efectuarea copiilor de rezervă); formularea apărărilor în cazul unui posibil litigiu; alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și / sau de calitatea partenerului contractual. Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus, SC ROGESIL SRL se va baza, după caz, pe obligațiile legale și contractuale pe care le are.

Categorii de date cu caracter personal
SC ROGESIL SRL prelucrează datele furnizate de partenerii contractuali pentru a încheia și executa rapoartele contractuale, care includ, dar nu se limitează la: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Categorii de destinatari
Datele dvs. personale pot fi dezvăluite: persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor lor, acționarilor companiei, auditorilor, autorităților și instituțiilor publice în temeiul obligațiilor de drept public, avocați care să ne reprezinte în caz de litigiu sau pentru consultanță, executorii judecătorești pentru comunicări contractuale sau executarea oricăror hotărâri, societăți de colectare a datoriilor, parteneri contractuali ai SC ROGESIL SRL (companii de curierat, subcontractanți, consultanți și experți tehnici, etc.) pentru încheierea și executarea de contracte, bănci pentru ipotecile ipotecare și / sau obținerea de finanțare și / sau instrumente de finanțare, societăți de asigurare pentru obținerea de instrumente de garanție, companii afiliate SC ROGESIL SRL și în orice alte situații justificate cu notificarea dvs. prealabilă, dar numai pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus și pentru a urmări protecția cu prioritate drepturilor dumneavoastră.

Durata procesării
SC ROGESIL SRL prelucrează toate informațiile și datele personale furnizate de partenerii contractuali pe toată perioada negocierii și dezvoltării relațiilor contractuale. După încheierea acestor rapoarte, informațiile personale și datele vor fi arhivate pentru o perioadă de 10 ani. După această perioadă, datele dvs. personale vor fi distruse în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Transfer de date în afara Uniunii Europene
În prezent, SC ROGESIL SRL nu transferă datele dvs. personale în afara Uniunii Europene.

Drepturile persoanelor vizate
Drepturile de care beneficiați în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 sunt:

  • informații și acces la datele dvs. personale;
  • intervenția datelor;
  • rectificarea datelor;
  • restricționarea procesării acestora;
  • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

SC ROGESIL SRL nu va folosi datele dvs. în alte scopuri fără acordul prealabil.
Pentru a vă exercita drepturile asupra datelor cu caracter personal, puteți contacta Departamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal SC ROGESIL SRL folosind următoarele date de contact:
Adresa de e-mail: office@rogesil.ro
Telefon: +40 359-805.888