Termeni și condiții

Înainte de a utiliza sau obține orice informații, servicii prin intermediul acestui website, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile.

Definiții și termeni

Următorii termeni folosiți vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Rogesil: este denumirea comercială (brand-ul) a Rogesil SRL, persoană juridică cu sediul în Str. Ștefan Zweig nr. 4, Oradea, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J05/1644/2007, având Codul Unic de Înregistrare RO22004003.

Site/site-ul: reprezintă site-ul de prezentare aparținând Rogesil SRL, găzduit la adresa www.rogesil.ro dar și sub-domeniile acestuia, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de Rogesil SRL.

Utilizator: reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale care a citit și a acceptat termenii și condițiile prezentului site, îndeplinind în acest sens toate cerințele să acceseze site-ul;

Vânzător: persoana juridică Rogesil SRL.

Cumpărător/client: poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridica care efectuează o vizită pe site.

Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Rogesil SRL.

Newsletter: mijlocul de informare periodică, exclusiv în format electronic, asupra produselor și serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de Rogesil într-o anumită perioadă de timp.

Societatea SC ROGESIL SRL, având sediul în Str. Ștefan Zweig nr. 4, Oradea, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. de înmatriculare J05/1644/2007, avand cod fiscal RO22004003, deținător și administrator al paginii web rogesil.ro în calitate de intermediar.

și

Persoana fizică/juridică având datele de identificare din secțiunea Expeditor a formularului de expediere în calitate de beneficiar.

* În situația în care persoana specificată în secțiunea Expeditor este diferită față de persoana care achita prețul serviciului solicitat utilizand plata cu cardul, aceasta din urmă se va considera parte contractantă, având calitatea de beneficiar.

SC Rogesil SRL realizează compararea serviciilor de curierat/transport marfă și intermediază cererile de transport ale beneficiarului către furnizor la prețurile afișate în sectiunea Creați o nouă expediere a site-ului web rogesil.ro.

Serviciile oferite prin site-ul Rogesil sunt intermediate de SC ROGESIL SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Oradea, Aluminei 76, înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J05/1644/2007, având cod de înregistrare fiscală RO22004003, (în continuare Rogesil).

Activitatea SC ROGESIL SRL, ca operator al site-ului Rogesil, se limitează la furnizarea de informații corecte și transmiterea comenzii către furnizorii de servicii de curierat afișați pe site, în numele beneficiarului și cu datele introduse de acesta la momentul efectuării solicitării de comandă.

Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general, informații despre Rogesil, despre ce se ocupă Rogesil și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatori.

Utilizarea site-ului utlizarea site-ului

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Asigurarea serviciilor și răspunderea furnizării acestora

Rogesil realizează compararea prețurilor și intermediaza pentru beneficiar serviciul solicitat de acesta. Serviciul de transport este asigurat de transportatorul/firma de curierat selectată de către client. Rogesil nu intră în contact cu trimiterile intermediate și nu dispune de vehicule sau personal pentru a efectua transporturi de plicuri. Transportatorul selectat de către beneficiar efectuează serviciul conform procedurilor sale, proceduri care se regăsesc descrise amănunțit în termenii și condițiile fiecărei companii de curierat partenere și afișate în secțiunea Termeni și Condiții situată în subsolul site-ului rogesil.ro la subsectiunile aferente situate in partea de sus a paginii Termeni si Conditii.

Rogesil informează beneficiarul, în limite rezonabile, prin informațiile afișate pe site, asupra condițiilor generale și specifice ale fiecărui furnizor de servicii și asupra condițiilor generale de transport ale pachetelor. Beneficiarul are obligația de a se informa direct, de pe site-ul transportatorilor, pentru orice neclaritate sau informație necesară și care nu este prezentată pe acest site. Răspunderea asupra livrării în bune condiții ale trimiterii îi revin exclusiv tansportatorului.

Transportatorul poate deschide și inspecta Expediția pentru un motiv întemeiat care pericliteaza iminent buna desfășurare a operațiunii de transport, în orice moment. De asemenea, transportatorul poate deschide plicurile neidentificate pentru a putea face identificarea acestora pe baza informațiilor cu privire la conținut.

Obligațiile și răspunderea beneficiarului

Beneficiarul garantează faptul că toate detaliile expediției sunt complete, acesta fiind responsabil pentru declararea corectă a datelor de facturare, a datelor de expediție (expeditor, destinar), a conținutului trimiterii, a dimensiunilor și greutății acesteia. Declararea greșită a acestor informații poate duce la întârzierea/imposibilitatea livrării, costuri suplimentare de livrare sau de returnare a plicului imposibil de livrat. Conținutul livrării trebuie declarat corect, în caz contrar orice despăgubire va fi refuzată de către transportator.

Curierul poate refuza ridicarea plicului a căror greutate/dimensiuni/număr de plicuri diferă vizibil de cele declarate în comanda de transport. În cazul cplicurilor refuzate la ridicare din vina beneficiarului, beneficiarul va plăti prețul integral al serviciului.

Curierul care preia trimiterea nu va face decât cel mult o estimare a greutății/volumului plicului. Ridicarea de către acesta a trimiterii nu este o confirmare a faptului că greutatea/volumul declarate de client sunt reale.

Beneficiarul își dă acordul ca transportatorul să măsoare/cântărească în locațiile sale toate Expedierile preluate de la Beneficiar și consimte să achite Intermediarului orice diferență de preț a serviciului provenită din diferența de greutate/volum constatate. În caz contrar, Expediția va fi reținută până la achitarea diferențelor de tarif și a taxelor de magazinaj/penalități de întarziere sau orice alte taxe apărute datorită neachitării la timp a sumelor datorate (provenite atat din tariful inițial al trimiterii cât și din recalculările datorate declarării greșite a greutății sau volumului trimiterilor).

În situația în care beneficiarul nu achită la termen sumele datorate privind comanda sa de transport, intermediarul poate solicita plata unei penalități de întarziere reprezentand 5% din totalul sumelor datorate pe zi de întârziere calculate de la data înregistrării solicitării de servicii pe site-ul rogesil.ro

În cazul în care Beneficiarul datorează intermediarului sume de bani rezultate din solicitările de servicii efectuate de Beneficiar, intermediarul este îndreptățit să recupereze aceste sume de bani din: sumele transferate în contul intermediarului de către beneficiar cu titlu de Sold dacă acestea există și/sau sumele transferate de către transportatori în contul intermediarului reprezentând contravaloarea ramburs a expedierilor deja efectuate.

În cazul emiterii unei facturi de recantarire către beneficiar, termenul de plată prevăzut este de 2 zile lucrătoare. În cazul în care factura nu este achitată în termen penalitățile de întârziere se calculează din a 3-a zi inclusiv, valoarea acestora fiind de 5%/zi de întârziere. Totalul penalităților poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Beneficiarul consimte ca în cazul în care informațiile privind greutatea sau dimensiunile plicului sunt eronate, diferența de preț poate sa aibă un cuantum mare chiar și pentru diferențe mici ale greutății/volumului în cazul în care prin modificarea greutății/volumului, plicului se încadrează într-o altă clasă tarifară a transportatorului sau acesta percepe penalități pentru depășirea unor limite de greutate/dimensiuni/volum.

Beneficiarul va avea grijă să împacheteze, eticheteze, sigileze și să protejeze corespunzător bunurile ce urmează a fi livrate pentru a asigura securitatea ambalării plicului și a conținutului în vederea repetatelor manipulări (care pot include și căderi ale plicului de la maxim 1 metru înălțime). Beneficiarul este responsabil de ambalarea corectă a trimiterilor, astfel încât marfa să nu sufere deteriorări sau să se piardă din conținut pe durata transportului și/sau în timpul manipulării. Neîndeplinirea acestui fapt va determina exonerarea intermediarului și a transportatorului de răspunderea față de beneficiar și/sau Destinatar în privința daunelor.

Beneficiarul consimte să respecte Termenii și condițiile coletarie/transportator, acestea fiind parte integrantă a prezentului document, ambele documente fiind disponibile pe site.

În cazul mărfurilor fragile, beneficiarul va acorda o atenție sporită ambalării, astfel încât marfa să suporte șocurile din timpul transportului și manipulării. Inscripționarea pe ambalaj a unor mesaje de atenționare (tip Fragil) nu obligă transportatorul la manipularea atentă a plicului și nici nu îi modifică responsabilitatea. Dacă plicului are ambalajul nedeteriorat, conform reglementărilor în vigoare transportatorul nu poate fi acuzat de deteriorarea conținutului.

Beneficiarul certifică faptul că expediția nu se află sub restricțiile prevăzute în condițiile de transport generale și ale transportatorului utilizat sau alte restriciții menționate în legi speciale.

Plata serviciilor

În cazul clienților fără cont de utilizator, plata serviciilor se va face cu cardul, pe site, în momentul efectuării comenzii. Toate informațiile aferente cardului sunt transmise direct procesatorului de carduri. Rogesil nu are acces la informațiile aferente cardurilor bancare utilizate și nu memorează nicio informație referitoare la aceste carduri. Imediat după confirmarea plății cu cardul, Rogesil va emite factura fiscală aferentă serviciului achitat și o va transmite pe e-mail beneficiarului.

Beneficiarii au posibilitatea să încarce sume de bani în contul bancar al Intermediarului, folosind opțiunea Încarcă Sold, urmând ca ulterior să utilizeze aceste sume de bani pentru plata serviciilor solicitate de la intermediar.

În cazul utilizatorilor înregistrați pe Rogesil, facturarea serviciilor se face fie în momentul plății cu cardul bancar, fie periodic (saptamanal, bilunar, lunar) la solicitarea beneficiarului și acceptarea prealabilă de către Intermediar. Factura va fi însoțită de un desfășurător cu serviciile facturate și va fi transmisă electronic, la adresa de e-mail a beneficiarului.

Facturile sunt disponibile și on-line, la secțiunea Comenzile mele din contul de utilizator, atunci când utilizatorul este logat în contul său.

In caz de neplata a serviciilor, Rogesil are dreptul sa ceara penalitati de intarziere, sa opreasca furnizarea serviciilor catre beneficiar si sa procedeze la recuperarea sumelor datorate pe cale legala.

În cazul anulării unei comenzi, Rogesil va iniția returnarea banilor în 5 zile de la data anulării, integral sau parțial, conform condițiilor de anulare:

pe cardul cu care s-a efectuat plata, dacă s-a plătit cu un card bancar.

în Soldul utilizatorului înregistrat pe Rogesil

În cazul în care pe parcursul furnizării serviciului apar costuri suplimentare din vina beneficiarului (de exemplu: informații incomplete sau greșit furnizate la momentul efectuării comenzii, greutate sau volum declarate sub valoarea reală, marfă împachetată necorespunzator, alte cauze care pot crește prețul furnizării serviciului), aceste sume vor fi facturate beneficiarului.

Serviciul ramburs

Dacă furnizorul oferă acest serviciu, acesta va ridica de la destinatar suma de bani specificată de expeditor și îi va returna respectiva sumă expeditorului. Timpul de retur este același cu timpul de furnizare a serviciului de transport, începand cu momentul predării plicului și ridicării sumei de bani.

– ramburs în cont – Furnizorul serviciului preia o sumă de bani în numerar (sau cu card, dacă opțiunea este disponibilă) și îi transferă în contul bancar al Intermediarului. Acesta din urmă va transfera suma în contul furnizat de client în momentul comenzii, într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare bancare calculate de la data recepționării de către Intermediar a sumei transferate de la transportator.

Anularea unei comenzi

Beneficiarul are dreptul să ceară anularea serviciului fără costuri doar până în momentul în care expedierea nu a fost ridicată de către transportator. Ulterior momentului în care curierul a încercat ridicarea expedierii, anularea se va face prin suportarea de către client a costurilor aferente serviciilor parțiale, deja efectuate de către transportator, fără ca aceste costuri să poată depăși suma platită de beneficiar pentru serviciul comandat.

Contravaloarea comenzii anulate se va regasi in mod automat in SOLD-ul de client de pe platforma, in cazul in care utilizatorul nu detine cont inregistrat pe platforma sau doreste transferul sumelor pe contul bancar, are obligatia de a furniza in scris pe adresa de email office@rogesil.ro solicitarea de restituire a contravalorii, mentionand contul bancar in care doreste efectuarea viramentului, titular cont, nume banca, numar comanda(comanda pe care doreste sa fie anulata).

Din considerente de urgență a anulării, aceasta se poate realiza telefonic, utilizând chat-ul online disponibil pe site-ul web sau prin e-mail la adresa office@rogesil.ro în intervalul L-V, orele 10:00-16:00.

Reclamații

Orice reclamație cu privire la efectuarea serviciului (indiferent dacă se referă la partea asigurată de Rogesil sau cea a transportului efectiv, asigurată de transportator) se va face către Rogesil.

Reclamația se va depune OBLIGATORIU în scris la adresa de e-mail office@rogesil.ro , data înregistrării reclamației fiind data la care e-mail-ul cu reclamația este primit. În cazul imposibilității de a transmite reclamația pe e-mail, reclamația poate fi trimisă folosind serviciul poștal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa SC ROGESIL SRL, loc. Oradea, Serviciul telefonic Relații cu clienții oferă doar informații cu privire la serviciile oferite și ajutor beneficiarilor în plasarea/urmărirea coletelor și nu este un canal oficial de transmitere sau soluționare a unei reclamații.

În cazul în care reclamația va fi referitoare la procesarea inițială a comenzii, plăți sau orice alt serviciu efectuat în mod direct de către Rogesil, aceasta va procesa reclamația direct și va răspunde în termen de 10 zile la aceasta. Dacă însă beneficiarul reclamă nerespectarea condițiilor de transport sau invocă daune cauzate pe parcursul efectuării serviciului, Rogesil va transmite reclamația către furnizorul servicului de transport si, la primirea răspunsului de la acesta, va transfera beneficiarului răspunsul la reclamație și eventualele despăgubiri acordate de transportator conform condițiilor de efectuare a serviciului de transport ale acestuia și a reglementărilor legale în vigoare.

Beneficiarul poate depune reclamație înainte de primirea plicului de către destinatar dacă livrarea a întârziat mai mult de 5 zile lucrătoare față de termenul de livrare declarat al serviciului, dacă aceste întârzieri nu s-au datorat lipsei destinatarului de la adresă, imposibilității de a contacta destinatarul, adresa de livrare incompletă, vreme nefavorabilă, cauză de forță majoră sau orice cauză care e mai presus de posibilitățile transportatorului de a efectua livrarea.

În cazul în care destinatarul semnalează deteriorări ale plicului, desigilare, lipsa din conținut vizibile la momentul recepționarii cplicului, este obligat să solicite curierului redactarea unui proces-verbal de constatare care va însoți orice reclamație ulterioară.

Pentru deteriorări sau lipsă din conținut, destinatarul va face poze plicului din care să reiasă obiectul reclamației, fotografii care vor însoți reclamația.

În cazul de pierdere parțiala sau deteriorare a marfii livrată la destinatar ce nu putea fi descoperită la livarea marfii, Beneficiarul va trimite reclamația în acest sens într-un termen de 24 de ore de la livrarea mărfurilor, iar pentru mărfurile perisabile (numai daca în mod excepțional sunt premise de unul dintre transportatori) nu mai târziu de 3 ore de la livrare.

Termenul legal de soluționare al reclamațiilor este cel stabilit de către transportator.

În cazul în care pierderea parțială sau deteriorarea mărfii livrate la destintatar este descoperită la livrarea plicului, destinatarul împreună cu curierul vor întocmi un proces-verbal de constatare a pierderii/deteriorării plicului.

Reclamația va fi însoțită de copia avizului de însoțire a plicului, dovada valorii bunurilor expediate la prețul inițial de achiziție, alte acte doveditoare privind evenimentul care face obiectul reclamației.

Rogesil nu va putea soluționa reclamațiile în cazul în care acestea au fost trimise cu nerespectarea prevederilor de mai sus, dacă beneficiarul nu poate să se supună acestor condiții sau când plata serviciului de transport nu a fost efectuată sau a fost efectuată doar parțial.

Plicuri pierdute

Beneficiarul va reclama către Rogesil pierderea unui plic, dacă livrarea acestuia a întarziat minimum 5 zile față de termenul de livrare aferent serviciului selectat dar nu mai mult de 60 zile de la data ridicării plicului de către firma de curierat. Reclamația va fi însotiță de copia avizului de însoțire a plicului, dovada valorii bunurilor expediate la prețul inițial de achiziție, alte acte doveditoare relevante în situația respectivă. Reclamația va fi retrimisă de Rogesil transportatorului pentru analiză. În cazul în care se confirmă pierderea plicului, transportatorul va achita beneficiarului prin intermediul Rogesil drept despăgubire o sumă de bani care poate diferi în funcție de transportator, dar în general respectând regulile de la cap.8.

Despăgubiri maximale

Conform legislației în vigoare și a practicii firmelor de curierat despăgubirile pentru pierderea totală sau parțială și pentru deteriorări ale conținutului nu vor depăși:

dacă expediția nu a fost asigurată la valoare: prețul minim între 5x costul transportului și valoarea dovedită a plicului,

dacă expediția a fost asigurată la valoare (serviciu opțional), suma asigurată cu condiția să nu fie discrepanță majoră între valoarea bunurilor transportate și suma asigurată.

în cazul despăgubirilor aferente întarzierii cu mai mult de 5 zile a livrării trimiterii față de termenul afișat, despăgubirea va fi cel mult egală cu contravaloarea plătită de beneficiar pentru efectuarea serviciului.

* În toate cazurile, despăgubirile sunt MAXIMALE, iar transportatorul poate solicita documente care să dovedească valoarea reală a conținutului, având dreptul să despăgubească la valoarea pagubei, dacă aceasta este mai mica decat limitele de mai sus.

În cazul documentelor, curierii nu despăgubesc în general decât cu valaorea transportului (neprestat) întrucat la transport sunt interzise documete orginale și documente de valoare, cu excepția cazului în care plicul este asigurat sau se utilizaează un serviciu oferit special de transportator (ex: retur document de plată).

Bunuri restricționate sau interzise la transport

Transportatorii nu acceptă ca ridicarea unui plicul, dacă acesta conține următoarele: arme, bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, acțiuni, ștampile (timbre), bijuterii, pietre și metale prețioase, animale, alimente, produse perisabile, produse ADR, substanțe chimice sau radioactive sau orice bunuri clasificate ca prezentând un grad înalt de risc de legislația română, necesitand condțtii speciale de transport sau depozitare. Transportatorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea plicurilor care pun în pericol integritatea transportului (neambalate sau ambalate necorespunzător naturii bunurilor si modului de transport). Beneficiarul răspunde pentru conformitatea și identitatea declarată, între bunurile menționate în documentele de transport și cele predate fizic către transportator în vederea expediției.

Soluționarea litigiilor

SC ROGESIL SRL pune la dispoziția utilizatorilor următoarele modalități de contact și reclamație, inclusiv un sistem de consiliere internă pentru orice problemă legată de serviciile oferite pe site-ul web rogesil.ro: e-mail office@rogesil.ro

În cazul unui eventual raport contractual cu SC ROGESIL SRL și al obligațiilor pre-contractuale, se aplică exclusiv legislația română, excluzând reglementările Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de mărfuri (CISG).

Locul de executare a prestației se stabilește ca fiind sediul societății SC ROGESIL SRL.

Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor urma căile legale de soluționare, părțile adresându-se instanțelor de judecată competente aflate în raza teritorială a Tribunalului Oradea.

SC ROGESIL SRL își rezervă dreptul de a depune cereri la instanța competentă de la domiciliul beneficiarului.

Limitarea răspunderii societății

Societatea nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei sale.

Societatea își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii accesați pagina Politica de confideânțialitate.

Newsletter

Orice vizitator al site-ului se poate abona la newsletter-ele Rogesil. De asemenea, utilizatorul are posibilitatea să se aboneze la newsletter-ele Rogesil în momentul în care completează un formular de contact prezent în website.

Clientul, utilizatorul sau vizitatorul abonat la newsletter poate renunța oricând la primirea acestuia printr-un clic pe linkul de dezabonare prezent in toate newsletter-ele Rogesil. Renunțarea clientului, utilizatorului sau vizitatorului la primirea newsletter-celor nu implică și renunțarea la acceptul dat pentru termeni și condiții.

Politica de utilizare cooki-uri

Pentru detalii accesați pagina Politica de cookies

Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea termenilor și condițiilor.